Ezgif

Hệ thống thông tin và chỉ huy là gì?

  • Trong lĩnh vực quân sự, hệ thống thông tin và chỉ huy là một hệ thống cho phép xử lý vừa đưa ra các kế hoạch, mệnh lệnh, thông tin chỉ huy cho các đơn vị đặc nhiệm.

  • Hệ thống thông tin và chỉ huy của mỹ ngày nay là kết quả của một cuộc cách mạng lịch sử lâu dài. Từ 1775 đến 1947, không có một chỉ huy chung nào cho các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ngoại trừ tổng thống Mỹ. Sau đó, với các nhu cầu mới đặt ra, các hệ thống thông tin và chỉ huy đầu tiên ra đời và phát triển đến ngày nay.

74
Raccos 600x350

Hệ thống thông tin và chỉ huy RACCOS

  • Là một trạm di động được trang bị các thiết bị điện tử phức tạp tương thích với hệ thống của NATO.

  • C2 mô-đun – chỉ huy hệ thống SHORAD và hệ thống tên lửa đất đối không VSHORAD.

  • ReTOB – Hệ thống theo dõi không phận.

Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *