Ezgif

Duy trì hiệu năng SaaS

  • Lợi thế của việc áp dụng SaaS đã được thể hiện rõ rệt. Chúng ta có thể cộng tác với các đồng nghiệp mọi lúc mọi nơi khi mà dữ liệu được tải lên cloud một cách liên tục.

  • Sự cam kết của việc áp dụng SaaS cũng giúp giảm các tài nguyên CNTT cần thiết để hỗ trợ phân phối ứng dụng. Thực tế việc áp dụng SaaS hiện nay dẫn đến sự thay đổi về thứ tự ưu tiên, nhằm có được quyền kiểm soát chất lượng của các hệ thống quan trọng.

Saas La Gi
Saas

Nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất SaaS

  • Mạng nội bộ, thiết bị cấu hình sai hoặc đường truyền gặp vấn đề.

  • Từ phía nhà cung cấp dịch vụ SaaS.

  • Do hai kịch bản trên diễn ra đồng thời.

Cách khắc phục

  • Khắc phục lỗi mạng. Nếu không thành công, yêu cầu ISP hỗ trợ hoặc nâng cấp.

  • Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ SaaS & yêu cầu khắc phục.

  • Thực hiện đồng thời 2 hướng xử lý nêu trên.

1 Wze Ngyb3a5lhsx Mccyvg
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *