Ezgif

Tại sao sử dụng BabelApp?

  • Thiết bị di động: Thiết bị di động rất dễ bị đánh cắp hoặc bị theo dõi. Vì vậy, cần phải bảo vệ cho các thiết bị này.

  • Cuộc gọi: Các cuộc gọi điện thoại có thể bị nghe lén theo nhiều cách khác nhau – sử dụng một ứng dụng hoặc phần mềm độc hại, liên lạc vô tuyến chế độ thụ động, dịch vụ vận hành hoặc bất kỳ cách nào khác. Người dùng thường không nhận biết được những vấn đề này.

  • E-mail: Một lượng lớn thông tin doanh nghiệp cũng như thông tin cá nhân đang được gửi mỗi ngày…một cách hoàn toàn không bảo mật. Các thư điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trên các máy chủ thư điện tử, rất dễ xâm nhập, dẫn đến thông tin có giá trị và nhạy cảm bị đánh cắp.

Images
Images132

Các tính năng

  • Mã hóa cuộc gọi: Thực hiện cuộc gọi điện thoại được mã hóa giữa các thiết bị di động trong mạng bằng VoIP. Điều này bao gồm thông báo về kết nối và khóa chung, code và giao thức trao đổi để liên lạc trực tiếp giữa các thiết bị trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn.

  • Giao tiếp an toàn: Sử dụng công nghệ mã hóa và blockchain mạnh mẽ, BabelApp ngay lập tức cung cấp giao tiếp được mã hóa đa nền tảng giữa các máy tính chạy trên Windows hoặc MacOS X và các thiết bị di động với iOS hoặc Android – riêng biệt về vị trí và loại kết nối.

  • Mã hóa tin nhắn: Giao tiếp an toàn thông qua tin nhắn tức thời, tin nhắn âm thanh hoặc video và tài liệu được chia sẻ thông qua mã hóa giữa người gọi và người nhận. Tin nhắn và tài liệu gửi và nhận được mã hóa ngay cả khi được lưu trữ trên thiết bị.

Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *