PICUS DÀNH DANH HIỆU “NỀN TẢNG XÁC THỰC VÀ KIỂM SOÁT BẢO MẬT TOÀN DIỆN”

Picus đã giành được danh hiệu Nền tảng xác thực và kiểm soát bảo mật toàn diện. Picus tiếp cận chủ động hiệu quả bằng cách xác nhận mức độ sẵn sàng 24/7 trước các mối đe dọa an ninh mạng. Nền tảng tiên tiến này cũng phát hiện các lỗ hổng và nắm bắt được hướng giảm thiểu chúng nhờ được hỗ trợ bởi hệ sinh thái liên minh công nghệ lớn nhất trong ngành.

Picus

MÔ PHỎNG TẤN CÔNG

  • Dễ dàng triển khai, mô phỏng cuộc tấn công (không có rủi ro)
  • 10K + mối đe dọa thực tế
  • Hơn 100 kịch bản APT và phần mềm độc hại được vạch ra để tiêu diệt “Kill Chain Phases” và MITER ATT & CK

=> Đánh giá mức độ sẵn sàng trước mối đe dọa trong giây lát

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG NGĂN CHẶN

  • 56K + kỹ thuật phòng ngừa
  • Các báo cáo chuyên biệt về từng vectơ tấn công
  • Bảo mật điểm cuối, Bảo mật email, An ninh mạng

=> Phát hiện các lỗ hổng bảo mật bằng cách đánh giá các biện pháp kiểm soát phòng ngừa

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN

  • Cải thiện hệ thống SIEM và EDR của bạn một cách hiệu quả
  • Xác định lỗ hổng trong log và trong hệ thống cảnh báo của bạn
  • Thu thập Log từ các nguồn xác định
  • Hơn 800 quy tắc phát hiện

=> Phát hiện và hiển thị nhanh chóng các vấn đề của hệ thống cảnh báo

Đọc thêm về Picus tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *