Tin tức

Flowmon phát hiện ra lỗ hổng Windows DNS Sigred

Lỗ hổng SIGRed đã tồn tại trên hệ điều hành Windows trong khoảng thời gian 17 năm, từ 2003 đến 2019 và trong suốt thời gian đó...

Bảo vệ dữ liệu của bạn trong thời kỳ đại dịch Covid-19

Các quốc gia đang thực hiện một trong những chiến công vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: Sản xuất hàng loạt Vaccine Covid-19...

Mã độc SUNBURST phản ánh điều gì về lĩnh vực bảo mật hiện nay?

Khi mà mã độc SUNBURST tiếp tục được bóc tách và phân tích, và các tác động mà nó gây ra cho ngành bảo mật đang ngày càng...

Giới thiệu về cộng nghệ XDR

Extended Detection and Response (XDR - công nghệ phát hiện và phản hồi mở rộng) đã trở thành một thuật ngữ...

Microsoft Exchange Server bị hack – Tình hình nghiêm trọng đến mức nào?

Bốn lỗ hổng bảo mật trên Microsoft Exchange server đang bị khai thác...

Xu hướng kết hợp giữa NetOps và SecOps trong tương lai

Mặc dù phải thực hiện các công việc và tác vụ khác nhau, NetOps và SecOps theo đuổi một mục đích chung - tạo ra một môi trường ...