Ezgif

 
 

Giới thiệu

  • Giải pháp giả lập tấn công và mô phỏng vi phạm hệ thống, giúp phát hiện ra các lỗ hổng bảo mật nằm sâu trong hệ thống của doanh nghiệp.

  • Giúp tăng cường khả năng phòng thủ cho hệ thống bằng việc đưa ra các gợi ý chỉnh sửa cho Firewall, IPS, IDS, EDR, AV,…

Picus Security Logo Logo
Picus Security Red Report 2021 Malware Variants Are More Sophisticated More Evasive And More Likely To Encrypt Data

Vì sao chọn Picus Security

  • Mô phỏng trên 11.000 cuộc tấn công khác nhau, bao gồm: APT, Malware, Ransomware, Web Attack, Php attack, Email Phishing…

  • Đưa ra cách khắc phục cho các lỗ hổng phát hiện được, giúp tối ưu hệ thống cho doanh nghiệp.

  • Chạy 24/7/365, đảm bảo tính sẵn có mọi lúc mọi nơi.

Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *