Ezgif

 
 

Giới thiệu

  • Novicom là hãng công nghệ có xuất xứ tại Cộng hòa Czech, chuyên về lĩnh vực quản trị hạ tầng mạng kết hợp kiểm soát truy cập chặt chẽ.

  • Novicom là hãng công nghệ duy nhất hiện nay tích hợp tính năng Kiểm soát truy cập mạng (NAC) vào hạ tầng quản trị mạng căn bản (DDI – DNS, DHCP, IPAM).

Monitor (1)
Add (1)

Giải pháp Addnet – Novicom

  • Khả năng cấp phát IP động (DHCP): Addnet đóng vai trò như 1 DHCP Server để cấp phát IP động cho các thiết bị trong hệ thống.

  • Khả năng phân giải tên miền (DNS): Addnet đóng vai trò như 1 DNS Server phục vụ phân giải tên miền cho các thiết bị trong hệ thống.

  • Khả năng quy hoạch IP (IPAM): Addnet giúp quy hoạch các dải địa chỉ trong hệ thống mạng của khách hàng.

  • Khả năng giám sát vị trí thiết bị (L2 Monitoring): Addnet giúp phát hiện và đưa ra thông tin về vị trí thiết bị mạng trong hạ tầng CNTT.

  • Khả năng kiểm soát truy cập (NAC): Addnet giúp kiểm soát, xác thực các thiết bị máy trạm khi tham gia vào hệ thống mạng.

Giải pháp BVS – Novicom

  • Là giải pháp giúp thống kê, theo dõi cũng như thể hiện mối liên hệ lẫn nhau giữa các thiết bị và các chương trình ứng dụng trong hạ tầng CNTT. Ngoài ra, giải pháp có khả năng giả lập các vấn đề kết nối có thể xảy ra khi bất kể thiết bị hoặc chương trình ứng dụng nào gặp sự cố.

  • BVS Server: Là thành phần quản lý và đưa ra chính sách cho các BVS Sensor.

  • BVS Sensor: Là thành phần thực hiện các chức năng, nhiệm vụ giám sát, thống kê và giả lập sự cố.

0
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *