Ezgif

 
 

Giới thiệu

  • Cirries được thành lập năm 2006 tại Hoa Kỳ, là công ty công nghệ hàng đầu thế giới về giải pháp thu thập và xử lý lưu lượng mạng cho khả năng hiển thị tuyệt vời.

  • Giải pháp tập trung chính vào trải nghiệm người dùng đầu cuối và các ứng dụng truy cập qua mạng.

Donocgmx0aas1uo

Các giải pháp của Cirries

  • Data Analysis in Real Time(DART): Phân tích dữ liệu mạng trong thời gian thực, phân tích hiệu suất mạng, giám sát trải nghiệm người dùng đầu cuối và hiệu suất ứng dụng.

  • MetaPoint – thu thập Netflow, IPFIX, Syslog, SNMP và siêu dữ liệu khác để phân tích.

  • Packetpoint – Cirries Packet Processor cung cấp khả năng ghi gói, tạo luồng (siêu dữ liệu) và khả năng lọc.

  • Virtual Packet Broker (VPB): Cung cấp khả năng hiển thị lưu lượng cloud theo “đông – tây” và “nam – bắc”, cũng như lưu lượng giữa các cloud.

Kiến trúc giải pháp

  • Server DART: thực hiện chức năng và nhiệm vụ của DART và MetaPoint: nhận dữ liệu từ -Packetpoint hoặc từ thiết bị bên thứ 3 thực hiện phân tính.

  • Server PP&PB: thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Packetpoint và Virtual Packet Broker. Nhận dữ liệu thô để lưu trữ hoặc lọc, shunt và cân bằng tải để chuyển tiếp các gói tới các công cụ phân tích khác.

Cirries 1
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *