1.1  Trung tâm đào tạo An ninh, an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng

1.1.1    Nhu cầu đầu tư

Để hướng tới đào tạo hiệu quả cho các đối tượng học viên chuyên ngành ATANHTTT theo yêu cầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm mạng, chiến đấu viên, việc xây dựng môi trường thực hành, diễn tập tấn công phòng thủ thực tế là một yêu cầu cấp thiết. Trung tâm đào tạo An ninh, an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng nhằm cung cấp môi trường thực hành hiện đại với môi trường giả lập tấn công cùng phòng thủ, cho phép người học có thể đóng được vai trò như kẻ tấn công (Red team) hoặc người phòng thủ (Blue team). Qua đó, người học có thể nắm được những phương thức tấn công mới nhất, những cách khai thác sơ hở quan trọng cũng như các công cụ, kỹ thuật phòng thủ tiên tiến để phát hiện và lọai trừ các mối đe dọa, các cuộc tấn công trên không gian mạng.

Nhiệm vụ:

  • Dùng để triển khai tập trận và huấn luyện, đào tạo lực lượng ATANTT.
  • Mô phỏng được các kịch bản tấn công và phòng thủ trên các loại mạng.
  • Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ an ninh và kiểm thử an toàn mạng.
  • Nghiên cứu, nâng cao trình độ trong lĩnh vực ATANTT của cán bộ giáo viên.
  • Tạo môi trường thử nghiệm hiện đại cho các đối tượng học viên.
  • Xác định các điểm yếu trong mạng và giúp các chuyên gia bảo mật phát triển các biện pháp đối phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *