Ezgif

Công nghệ EDR & EPP

  • Rõ ràng rằng việc chỉ sử dụng công nghệ EPP khiến hệ thống của bạn sẽ bị đặt trong tình thế nguy hiểm. EDR giúp giải quyết vấn đề giám sát thường xuyên liên tục, khả năng phản hồi tự động, cũng như chống lại các mối đe dọa chưa biết đến.

  • Công cụ này thường được sử dụng để xây dựng timeline cho tất cả các hoạt động trên thiết bị đầu cuối, bao gồm can thiệp trái phép đến hệ thống ban đầu, tất cả các tiến trình hệ thống và kết nối mạng với các tài nguyên bên trong và bên ngoài.

Fidelis Endpoint Live Demonstration 4 638
Fideliswebinarinsiderthreatspart1final 190118151241 Thumbnail 4(1)

Những đặc điểm mà EDR cần có

  • Đánh giá tương quan phần mềm với các lỗ hổng đã biết.

  • Khả năng tự động phát hiện và phản hồi.

  • Nguồn cấp dữ liệu tình báo phong phú về các mối đe dọa nhằm tăng cường khả năng phát hiện.

  • Chặn tiến trình – độc lập với công cụ AV đã cài đặt.

  • Thu thập dữ liệu điều tra của bộ nhớ và hình ảnh ổ đĩa đầy đủ.

Fidelis EDR

  • Fidelis Endpoint® cho phép tự động phát hiện và ứng phó trước các mối đe dọa bằng cách tương quan hoạt động của mình với các sản phẩm bảo mật khác.

  • Fidelis EDR còn giúp tự động hóa các quy trình làm việc thủ công phức tạp và tốn thời gian, đồng thời áp dụng thông tin và bối cảnh về mối đe dọa dẫn đến cảnh báo.

  • Fidelis EDR hợp nhất khả năng phát hiện & phản hồi và ngăn chặn trên thiết bị đầu cuối nhằm đáp ứng nhu cầu cho cả vấn đề quản lý thiết bị đầu cuối CNTT và hoạt động bảo mật hoàn thiện.

Endpoint2 600x302
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *