Ezgif

Giải pháp kiểm kê tài sản là gì ?

  • Các tổ chức/doanh nghiệp có thể phải trải qua các giai đoạn khó khăn, đứng trước bờ vực phá sản bởi rất nhiều lý do. Một trong số đó là việc không có giải pháp theo dõi liên tục tất cả các tài sản trọng yếu của tổ chức.

  • Giải pháp kiểm kê tài sản sẽ cho biết tất cả các thiết bị và phần mềm được phép hoặc không được phép trong tổ chức, từ đó giúp phân loại và đánh giá, nhằm quản lý hiệu quả các loại tài sản này.

Asset
Scanned Assets Overview(1)

Giải pháp kiểm kê tài sản của Fidelis

  • Fidelis Elevate ™ Giúp phân loại và đánh giá mức độ quan trọng của các tài sản (phần cứng, phần mềm, hệ điều hành) có trong tổ chức.

  • Quản lý tài sản: máy chủ, máy trạm, IoT,dữ liệu, hệ điều hành, ứng dụng và cổng.

Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *