Ezgif

Duy trì hiệu năng SaaS

  • Lợi thế của việc áp dụng SaaS đã được cảm nhận bởi hầu hết chúng ta. Chúng ta có thể cộng tác với các đồng nghiệp ngay lập tức từ mọi nơi trong khi dữ liệu sẽ được tải lên cloud một cách liền mạch.

  • Sự cam kết của việc áp dụng SaaS cũng là giảm các tài nguyên CNTT cần thiết để hỗ trợ phân phối ứng dụng. Thực tế việc áp dụng SaaS hiện nay gây ra sự thay đổi các ưu tiên để nhằm giành lại quyền kiểm soát chất lượng của các hệ thống quan trọng.

Saas La Gi
Saas

Nguyên nhân gây suy giảm hiệu suất SaaS

  • Mạng local, thiết bị cấu hình sai hoặc đường truyền vấn đề.

  • Từ phía nhà cung cấp dịch vụ SaaS.

  • Do hai kịch bản trên diễn ra đồng thời.

Cách khắc phục

  • Khắc phục lỗi mạng. Nếu không thành công, yêu cầu ISP hỗ trợ hoặc nâng cấp.

  • Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ SaaS & yêu cầu khắc phục.

  • Thực hiện đồng thời 2 hướng xử lý nêu trên.

1 Wze Ngyb3a5lhsx Mccyvg
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *