Ezgif

Business Visibility Suite – Giải pháp tầm nhìn cho doanh nghiệp

  • Một công cụ nhằm mục đích trực quan hóa rõ ràng giữa giao tiếp mạng, mô hình hóa các dịch vụ kinh doanh với cơ sở hạ tầng CNTT.

  • Cung cấp khả năng quản lý tài sản CNTT – điều kiện tiên quyết cơ bản để ứng phó sự cố thành công trong môi trường mạng thay đổi nhanh chóng.

  • Novicom BVS kết hợp độc đáo thế giới công nghệ CNTT và tổ chức dịch vụ kinh doanh của tổ chức dữ liệu thông qua việc mô hình hóa trực quan mối liên kết giữa các lớp này.

Types Of Cyber Security Vulnerabilities
Why Office 365 Dlp Is Important

Lợi ích mang lại

  • Đưa ra cái nhìn tổng quan tức thời và trực quan hóa về các giao tiếp mạng của thiết bị IP để cho phép ứng phó sự cố nhanh chóng và xác định các sự cố bảo mật trong cơ sở hạ tầng.

  • Có thể dễ dàng định hướng với trạng thái thực tế của cơ sở hạ tầng CNTT và mối quan hệ giữa các tài sản CNTT .

  • Có thể truy xuất các đầu vào để đáp ứng sự cố bảo mật tức thì trong bối cảnh ảnh hưởng đến các dịch vụ được cung cấp.

Các thành phần trong BVS

  • Phiên bản BVS Network: Hình dung trạng thái hiện tại của cơ sở hạ tầng CNTT và nắm bắt thông tin liên lạc giữa các thiết bị CNTT, nhằm cung cấp hình ảnh về hành vi mạng – loại lưu lượng truy cập ở vị trí cụ thể.

  • Phiên bản BVS Business: mở rộng hơn nữa khả năng của BVS Network Edition. Nó cho phép mô hình hóa các dịch vụ kinh doanh và sự phụ thuộc của chúng vào cơ sở hạ tầng CNTT.

Importance Of Data Loss Prevention Software And Dlp Strategy 748x443
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *