Ezgif

Quản lý an ninh và hiệu suất mạng

  • Trong vòng nhiều năm, việc giám sát mạng thường xuyên được thực hiện bởi giao thức SNMP mang lại cái nhìn tổng quan về cơ sở hạ tầng CNTT; cung cấp thông tin về tính sẵn sàng của các thành phần mạng.

  • NetFlow cung cấp thông tin lên đến lớp 4, bao gồm: địa chỉ IP, cổng, giao thức, timestamp, số byte, gói, flag và một số chi tiết kỹ thuật khác.

  • Bằng cách thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin tổng hợp, quản trị viên mạng, kỹ sư bảo mật hoặc người quản lý hoạt động có thể tiến hành một số nhiệm vụ.

51081286 049be600 1727 11e9 9c11 F3b6045367f3
Rna Traffic Analysis

Ứng dụng của Netflow

  • Hiểu biết trên lớp Network bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu

  • Giám sát lưu lượng mạng ở thời gian thực.

  • Bảo vệ mạng trước các mối đe dọa bên trong và bên ngoài.

  • Phân tích các flow mạng nhằm giúp năng cao năng lực và hiệu quả xử lý lưu lượng.

Các phiên bản của Netflow

  • Netflow v5: Phiên bản phổ biến nhất có sẵn trên các Router và các thành phần mạng hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, phiên bản này không đáp ứng nhu cầu hiện tại. NetFlow v5 không có thông tin về IPv6, địa chỉ MAC, Vlan hoặc các trường mở rộng khác.

  • Netflow v9: Được mô tả trong chuẩn RFC 3954. Nó hỗ trợ IPv6 cũng như các trường bị thiếu trong NetFlow v5.

  • NetFlow v10 (IPFIX): Được chuẩn hóa bởi IETF, phiên bản mở rộng của NetFlow v9 hỗ trợ các trường có chiều dài thay đổi (ví dụ: tên máy chủ HTTP hoặc URL HTTP) cũng như các trường do doanh nghiệp xác định.

Vcz1ll0ea21rwadobc Udg
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *