Ezgif

Vì sao cần network troubleshooting tool?

  • Khi một sự cố xảy ra, các nhóm vận hành hệ thống sẽ không chịu nhận trách nhiệm và tìm cách đổ lỗi cho nhau. Điều này dẫn đến tốn thời gian và làm gia tăng thiệt hại mà sự cố gây ra.

  • Với một công cụ network troubleshooting, bạn có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố, giám sát tương tác của từng thành phần với hệ thống.

Top Tools For Network Troubleshooting
Network Troubleshooting Forencis

Flowmon Network troubleshooting (FNT)

  • Một công cụ tuyệt vời cho việc giải quyết các sự cố mạng nhờ công nghệ AI.

  • Giải pháp này không những chỉ giám sát trạng thái đỏ/xanh của hệ thống mà còn giám sát toàn bộ những tương tác của người dùng và các thành phần với hệ thống.

Những lợi ích đạt được từ FNT

  • Tự động hóa: Giải pháp thu thập, lọc, xử lý và phân tích dữ liệu để xác định các vấn đề lỗi hoặc suy hao..

  • Tối ưu hóa quy trình: Giảm thời gian dành cho việc phân tích và điều tra thủ công, nhằm để dành chỗ cho các hoạt động chiến lược.

  • Bằng chứng về trách nhiệm: Sở hữu dữ liệu chuẩn để xác định rõ khu vực nào bị lỗi và ai cần chịu trách nhiệm.

  • Xử lý sự cố: Thông tin đơn giản và nhanh chóng giúp bạn xác định sớm nguyên nhân gây ra sự cố, trước khi chúng tác động đến hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Flow Monitoring
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *