Ezgif

Cách thức vận hành

  • Tin tặc thường sử dụng nhiều chiến thuật nhằm trốn tránh các công cụ bảo mật. Tuy nhiên, cùng với đó chúng cũng sẽ tạo ra nhiều sơ hở dẫn đến việc bị phát hiện.

  • Công nghệ phân tích lưu lượng mạng (NTA) nắm bắt, xử lý và phân tích lưu lượng mạng để phát hiện và điều tra dữ liệu để chỉ ra chính xác một cuộc tấn công mạng.

  • Các giải pháp phân tích lưu lượng mạng điển hình sử dụng kết hợp Machine Learning, phân tích nâng cao và khả năng phát hiện dựa trên quy tắc để tìm ra các hoạt động đáng ngờ trên mạng doanh nghiệp.

Nba 1
Nba

Nền tảng cho việc phát hiện và phản hồi

  • Phân tích lưu lượng mạng là chìa khóa quan trọng để phát hiện và ứng phó trước các mối đe dọa.

  • Cung cấp tầm nhìn sâu vào tất cả các chiến thuật và kỹ thuật khác nhau mà kẻ tấn công sử dụng để khai thác mạng của bạn, mở rộng việc kiểm soát và cố thủ. .

Fidelis NTA

  • Fidelis NTA không chỉ cung cấp khả năng phân tích tại thời gian thực mà còn có thể tự động hồi tố các sự kiện an ninh, giúp đội ngũ bảo mật tăng cường khả năng ứng phó sự cố.

  • Trong khi các giải pháp khác có thể chỉ thu thập 1 vài thông tin metadata cơ bản, Fidelis với công nghệ độc nhất của mình có thể hiểu rất sâu về rất nhiều trường metadata từ bên trong các phiên kết nối.

  • Fidelis NTA giúp xác định các mối đe dọa trên đường truyền cũng như thông qua lưu lượng AWS và Azure.

871068038 Layers Of Cybersecurity
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *