Ezgif

Vì cần cần đưa ra dự báo hệ thống?

  • Khả năng hiểu và dự đoán nhu cầu của hệ thống mạng của bạn là chìa khóa để xử lý thời gian chết, độ trễ cao hoặc nghẽn mạng.

  • Người quản trị có thể giảm thiểu các vấn đề liên quan đến hiêu suất của dịch vụ và có thể vạch ra các kế hoạch để quản trị hệ thống của mình một cách tối ưu hơn.

Predictionsystem
Hello

Hoạch định năng lực hệ thống là gì?

  • Hoạch định năng lực cho phép các tổ chức xác định và đáp ứng nhu cầu thay đổi cơ sở hạ tầng mạng trong tương lai.

  • Nếu không có các tổ chức hoạch định năng lực, có thể dẫn đến nguy cơ suy giảm hiệu suất mạng và thời gian ngừng hoạt động của mạng dẫn đến việc nhân viên làm việc kém hiệu quả và gây độ trễ cao cho dịch vụ.

Hiểu rõ hệ thống cần gì

  • Một giải pháp giám sát mạng sử dụng công nghệ NetFlow / IPFIX là rất cần thiết trong hoàn cảnh mọi hệ thống mạng đều rất phức tạp như hiện nay.

  • Nó có thể thu thập, sắp xếp và hiển thị dữ liệu sử dụng mạng để cho phép các nhóm vận hành mạng xác định cấu hình hiệu suất của các thiết bị, thấy trước tác động của việc sử dụng băng thông từ phía người dùng, bao gồm cả hiệu suất ứng dụng (SLA).

  • Cùng với việc thống kê thời gian thực và theo dõi lịch sử, bạn luôn biết cơ sở hạ tầng và máy chủ của mình cần nhu cầu bao nhiêu.

Ntop Netflow Analyzer
Computer Security Computer Icons Computer Network Cyberwarfare Cyber Png Clip Art(2)(1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *