Category Archives: IT Monitoring & Operation

Business Visibility Control

Giải pháp giám sát trải nghiệm người dùng đầu cuối & hiệu năng ứng dụng mạng là gì?   Giải pháp trải nghiệm người dùng đầu cuối và hiệu năng ứng dụng giúp nhóm vận hành nhận thấy được sự tương quan giữa trải nghiệm của khách hàng và hiệu suất ứng dụng. Giám sát

End user experience monitoring

BVS – Business Visibility Suite – Giải pháp Tầm nhìn cho doanh nghiệp (Phiên bản Network & Business) Một công cụ nhằm mục đích trực quan hóa rõ ràng giữa giao tiếp mạng, mô hình hóa các dịch vụ kinh doanh với cơ sở hạ tầng CNTT. Quản lý tài sản CNTT là điều kiện