Monthly Archives: Tháng Bảy 2021

TTPs được sử dụng bởi băng đảng hacker REvil (Sodinokibi) trong cuộc tấn công chuỗi cung ứng MSP của Kaseya

Worried Businessman Looking At Laptop With Ransomware Word On Th

Picus Labs đã cập nhật thêm vào “Thư viện các mối đe dọa” của mình các mẫu từ REvil (Sodinokibi), chúng được sử dụng trong một cuộc tấn công mạng lớn nhắm vào nhiều nhà cung cấp dịch vụ quản lý (MSP) và hàng nghìn khách hàng của họ.