Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Mô phỏng vi phạm và tấn công (BAS) – Phương pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp xua “bóng ma tin tặc” bên trong máy móc

Security 16x9.jpg.rendition.intel.web.480.270

Chuyên gia khuyến nghị các doanh nghiệp triển khai “Mô phỏng vi phạm và tấn công” – phương pháp giúp hệ thống an toàn bảo mật với chi phí phù hợp. Thách thức lớn với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiện ích.