Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

Phát hiện mối đe dọa

1.1  Trung tâm đào tạo An ninh, an toàn thông tin và tác chiến không gian mạng 1.1.1    Nhu cầu đầu tư Để hướng tới đào tạo hiệu quả cho các đối tượng học viên chuyên ngành ATANHTTT theo yêu cầu của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm mạng, chiến

Giám sát hiệu năng ứng dụng

Giải pháp giám sát trải nghiệm người dùng đầu cuối & hiệu năng ứng dụng mạng là gì?   Giải pháp trải nghiệm người dùng đầu cuối và hiệu năng ứng dụng giúp nhóm vận hành nhận thấy được sự tương quan giữa trải nghiệm của khách hàng và hiệu suất ứng dụng. Giám sát