Us on Facebook Follow Us on Twitter Follow Us on Google+ Us on Youtube
Đăng ngày: 12 Tháng Năm 2017

Flowmon


(PAMA Media Co., Ltd) - Flowmon là giải pháp giám sát và phân tích luồng dữ liệu trên nền công nghệ NetFlown 9.0 (IPFIX) và Packet Capture sử dụng Probe và Collector của Flowmon với những module: Application Performance Monitoring, DDOS defender, Traffic recorder, Anomaly Detection & Network Behavior Analysis.

Flowmon - sản phẩm của IveaTech là hệ thống giám sát mạng, nền tảng công nghệ là IPFIX, Netflow và NBA, đem lại sự an toàn, bảo mật cho hệ thống. Để thực hiện các công việc, Flowmon dựa vào các sản phẩm tự phát triển Flowmon Probe và Flowmon Collector - đây là các thiết bị phần cứng hoặc ứng dụng chạy ảo hóa. Các mô đun mà Flowmon cung cấp là Flowmon APM - Application Performance Manager, Flowmon ADS - Anomaly Detection System , Flowmon DDOS Defender, Flowmon Traffic Recorder.


FlowMon Probe (Bộ phận thu thập)

 • Thu thập toàn bộ lưu lượng mạng của doanh nghiệp, tổ chức

 • Tập hợp thông tin gửi tới thiết bị FlowMon Collector

 • Hỗ trợ NetFlow v5/v9, IPFIX, sFlow, NetStream, jFlow including NBAR2, SEL/NEL, MAC addresses, HTTP information, VoIP statistics support

 • Thông tin mở rộng WHOIS, IP reputation databases

 • Hỗ trợ tích hợp SIEM: CEF (Syslog, SNMP)

 • Khả năng thông báo qua E-mail, SMS, Syslog, SNMP

 • Khả năng phát hiện bất thường qua SPAM, Port scan, DNS, ICMP, DoS, DDoS,


FlowMon Collector(Bộ phận xử lý, phân tích)

 • Tiếp nhận thông tin luồng dữ liệu từ các thiết bị Flowmon Probe

 • Xử lý dữ liệu để hiển thị, cảnh báo bất thường

 • Hỗ trợ thu thập flow: NetFlow v5/v9/IPFIX

 • Hỗ trợ IPv4, IPv6, MAC, VLAN, MPLS

 • Phân tích, dò ứng dụng HTTP & VoIP

 • Giao diện quản trị web




Các bài mới hơn

Hỗ trợ trực tuyến


Liên hệ quảng cáo
0904676398
hanhnth@pamacorp.com
Hỗ trợ kỹ thuật
04.35131300
support.pama@pamacorp.com

Tin tức nổi bật Xem hết

Hình ảnh nổi bật

 • Ảnh 3
  Ảnh 3
 • Ảnh 4
  Ảnh 4
 • Ảnh 5
  Ảnh 5
 • Ảnh 3
  Ảnh 3
 • Ảnh 2
  Ảnh 2
 • Ảnh 1
  Ảnh 1

Xem tất cả

Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, foamposites For Sale, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale,